Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Albert Roy (1663-1733)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Daniel le Roy (1661-1722)
TraditionReformedReference | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (17 titles, 17 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-17
De Christen-kerk, in opzigt van haar eenig opper-hoofd en stigter: zynde een historische verhandelinge van 's werelds-Heilands geboorte, leven, leer, wonder-daaden, lyden, en heerlykheid: Uit de prophetische voorzeggingen, euangelische historien, oude kerkvaders, en laatere god-geleerde ... (Barent Bos, 1712)
GB 
Des koninks lang leven met uytnemende hoogheyd gepaard, vertoond in den persoon, en staat van David, en nader toe-gepast op ... Willem de Derde, koning van Engeland ... by gelegend van het vyftigste jaar zijns ouderdoms, in een predikatie gedaan op den XIV. November dezes jaars 1700. over Psalm ... (Reinier van Doesburg, 1700)
GB 
Een volveerdig Predikant, tot verkondiginge van het Evang. Christi, uyt het voorbeeld Pauli aangewezen. In een Inleydings-Predikatie. Gedaan ... binnen Rotterdam. Op den XVden Junius N. S. ... 1698. Over ... Rom. I. vers 15 en 16 (Reinier van Doesburg, 1698)
GB 
Eens Leeraars Hoogste Wensch, over zijn Gemeynte. By gelegenheyd van een Afscheyts-reden, van de Gemeinte J. C. tot Nymegen. Op den ... 8 Junius N. St. ... 1698 Gedaan uyt ... Hebr. XIII. vers 20, 21 ... (Reinier van Doesburg, 1698)
GB 
De god-vruchtige Debora's dood en begravinge, vertoond, en toegepast op die van de doorlugtigste ... vorstinne Maria Stuart, door Gods genade, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankryk en Yrland ... beschermster des geloof. In een predikatie gedaan op den dag van haar majesteits begraafenis ... (de Wed. van Steven Swart, 1695)
GB 
Het merg van de gantsche godsgeleerdheyd, vervattende de voornaamste leerstukken des geloofs ... (Nicolaas Topyn, 1723)
GB 
Joodsche oudheden, in opzigt van hunne mond-wet, en Talmud, als eerste grond-beginzelen van haar geloove, en godsdienst,: uit de eige schriften hunner vermaardste rabbinen betoogt, en ... nader opgeheldert, (Nicolaas Korte, 1720)
GB 
Joodsche oudheden, in opzigt van hunne Mondwet, en Talmud: als eerste grond-beginzelen van haar geloove, en Gods-dienst ... (Nicolaas Korte, 1720)
GB 
Oordeelkundige aanmerkingen over de dansseryen, zoo der oude als latere volkeren, uit haar voornaamste grondbeginselen en in haar wezentlykste byzonderheden betoogt, met betrekking tot ons hedendaagsche christendom (Nicolaas Korte, 1722)
GB 
Oordeelkundige aanmerkingen over de dansseryen, zoo der oude als latere volkeren, uit haar voornaamste grondbeginselen en in haar wezentlykstse byzonderheden betoogt, met betrekking tot ons hedendaagsche christendom (Nikolaas Korte, 1722)
GB 
Theologia historico-didactica, of De waarheid der heilige godgeleertheid ... met byvoeging van de eerste opkomst, en voortgang der dwalingen tegen dezelve, die nader aangewezen, en wederlegt worden, (Nikolaas Topyn, 1736)
GB 
De vervloekte konings-moord, listelyk voorgenomen, wonderlyk ontdekt ... en billijklijk aangeteikend. Vertoond uit Ahasveros voorbeeld, en toegepast op ... Willem de Derde, door Gods genade koning van Engeland ... beschermer des geloofs. : In een predikatie gedaan op den laast-leden al-gemeenen ... (Wed. van Steven Swart, 1696)
GB 
De vier laatste uit-einden der menschen, vertoont in haar dood, opstandinge uit den dooden, verschyninge ten oordeel, en eeuwig wel of qualyk leven: Klarelyk uit den woorde Gods aangewesen, ... in vyf bysondere predikatien (Adrianus Douci, Pieters-z., 1736)
GB 
De waarheid der heiliger godgeleertheid, in haar voornaamste hoofd-stukken: Kortelyk verklaart, en uit den woorde Gods, nader bevestigt .. (Nicolaas Topyn, 1721)
GB 
De zeekerheid vander vorsten dood, agtervolgt met haar heenen gaan na 't graf, en het noodzakelijk gebruyk voor de nog levende. Nader uitgebreid en toegepast, op de alderbeklaaglijkste dood, en begravinge van den door-lugtigsten vorst Willem III ... (Reinier van Doesburg, 1702)
GB 
De Zeekerheid vander Vorsten Dood, Agtervolgt met haar heenen gaan na't Graf, en het Noodzakelyk gebruyk voor de nog Levende Nader Uitgebreid en Toegepast, op de alderbeklaagelijkste Dood, en Begravinge van den Door-lugtigsten Vorst Willem III ... (Reinier van Doesburg, 1702)
GB 
De zoete dood-slaap van Jesus en der discipelen vriend Lazarus (Barent Bos, 1711)
GB 

Search Digital Libraries
“Roy”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Le Roy”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Daniel le Roy”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Daniel Le Roy”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting