Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,644 titles / 148,512 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« William Cooper (1694-1743)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen | STCN | GAMEOAcademic Titlen/a
Primary Sources (38 titles, 49 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (9) | Theology (28) | Law (3) | Arts (3) | Other (6)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Aantekeningen eenigher plaatsen vande onderhoudinge der geboden Godes. Soo wter Godtlijcker Schrifturen, als wten schriften zommiger leeraeren, so oude als nieuwe, tot waerheyts verbredinghe (Gasp. Tournay, 1584)
GB 
Clocke-gheslagh teghen den smoockenden brandt eender (Nieuwer) gemackelicker secte ontsteecken anno 1574 (J. Theunisz, 1601)
GB 
Defensio processus de non occidendis haereticis, contra tria capita libri 4. politicorum J. Lipsii. Ejusque libri adversus dialogistam confutatio (ex officina Petri Simonis Kies, 1591)
GB 
Dolingen des catechismi, anderwerven blijckende in des selfs beproefde proeve. (Int Boeck Wederlegginge ende de Censuren of Berispingen, van Arent Cornelisz. Reynier Donteclock ende Joannes Gerobulus) (Gouda : Jasper Tournay, 1610)
GB 
Dolinghen des catechismi (1589)
GB 
Emblemata moralia, et oeconomica, de rerum usu et abusu, olim inventa et Belgicis rithmis explicata a Theodoro Cornhertio rerum politicarum suo tempore, inter Belgas peritissimo; nunc verò variis carminum generibus recens illustrata a Richardo Lubbaeo Broecmerio Frisio (apud Ioannem Iansonium ..., Sumptibus Theodori Petri ... Amstelrodamiensis, 1609)
GB 
Emblemata Moralia, Et Oeconomica, De Rervm Vsv Et Abvsv / Olim Inventa Et Belgicis Rithmis explicata à Theodoro Cornhertio ... nunc verò varijs carminum generibus recens illustrata à Richardo Lubbæo Broecmerio Frisio (Arnhemi : Jan Jansz; Dirck Pietersz Pers, 1609)
HAB 
Hemelwerck ofte quay toeuerlaat van 't volcomen onderhouden ende dadelyck wercken der gheboden godes, niet hier, maar hier na, ... so eenighe Delfsche predicanten dat leeren in een boecxken ghenaamt redenen, etc (Jaspar Tournay, 1585)
GB 
Iustificatie des Magistraets tot Leyden in Hollant. Teghens de calumnien, ter saecken vande differenten, tusschen henluyden ende eenighe vande ghemeente aldaer, by den selven, den magistraet ... nageseyt
N. Biestkens, 1597GB 
Justificatie des magistraets tot Leyden in Hollandt ... (1597)
GB 
Justificatie des magistraets tot Leyden in Hollant, teghens de calumnien, ter saken vande differenten, tusschen henluyden ende eenighe vande ghemeente aldaer, by den selven, den magistraet wat min dan Christelicken nagheseyt (Andries Verschout, 1579)
GB 
Kleyn-Munster: Des groot-roemighen David Jorissens roemryke ende wonderbare schriften elckerlijck tot een proeve voor ghestelt (Jasper Tournay, 1590)
GB 
Proces vant ketterdoden ende dwang der conscientien
Jaspar Tournay, 1590GB 
Proeue vande Nederlantsche catechismo omme te verstaen of die voortgecomen is wte godlijcke schrift, dan wt het menschelycke vernuft, wt gegeuen tot allemans oordeel ende waerschouwinge (1582)
GB 
Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have. Welckers sin-rijcke af-beeldingen van D. V. Coornhert zyn bedacht, oock met zyn eygen hand in 't koper gesneden. Hier by is gevoeght 't bedrogh des werldts, of Het luije en leckere leven door Pandulphus Collenutius, mede den lof-zang van 't goud ... (voor Dirck Pietersz., 1620)
GB 
Recht ghebruyck ende misbruyck, van tydlicke have. ...
Dirck Pietersz., 1610GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Coornhert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Coornheert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Koornhert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dirck Coornhert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Theodorus Coornheert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dieryck Coornhert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Koornhert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting