Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,939 authors / 97,615 titles / 133,159 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Dominicus Goltzius (c.1644-c.1720)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Franciscus Gomarus (1563-1641)
TraditionReformedReferenceen nl | ADB | Bayle | DBNL
Academic TitleProf. of Theology, Leiden (1594-1611) | Prof. of Theology, Saumur (1614-1618) | Prof. of Theology, Groningen (1618-1641)
Primary Sources (58 titles, 88 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (5) | Theology (83) | Related (9)
Results 61-80
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›
De spieghel van de waere kercke Christi: sijnde het tweede deel van de Schildt der Waerheyt ... (Christoffel Guyot #in Salomons Tempel# voor Jan Jansz. Orlers #boeck-vercooper inden Duytschen Bybel#, 1602)
GB 
Syntagma disputationum theologicarum, in Academiâ Lugduni-Batavâ quartò repetitarum (Roterodami : impensis Joannis Leonardi â Berewout, 1615) / added author(s): Jacob Arminius, Lucas Trelcatius
GB 
Theses De Coena Domini, Praeside ... Petro Calamino Silesio, S. Theologiae Doctore ac Professore ordinario, in Academia Heidelbergensi, Ad disputandum propositae, a M. Francisco Gomaro Brvgensi, Verbi Divini Ministro, Pro Theologiae Doctoratv. In Auditorio Theolog. II. Martij hora Vii matutina. / added author(s): Petrus Calaminus
Heidelberg : Abraham Smesmann, 1594ULBH 
Theses De Verbo Vel Sermone Dei (Heidelberg, 1585) / added author(s): Franciscus Junius
GB 
Theses de verbo vel sermone Dei (Heidelbergae, 1585) / added author(s): Franciscus Junius
BSB 
Tsamen-spreeckinghe. Vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen d. Arminium, ende de kercken, in dit stuck der leere. Tot behulp vanden leser, ghestelt ende uyt-ghegheven door Reginald. Donteclock., 3rd ed. / added author(s): Jacob Arminius, Reginaldus Donteclock
3rd ed. / Delf : Jan Andriesz, 1609GB 
3rd ed. / Delf : Jan Andriesz, 1610GB 
Twee disputatien vande goddeliicke predestinatie (Ian Paedts Iacobszoon, #Drucker der Vniversiteyt#, 1610) / added author(s): Jacob Arminius
GB 
Twee dispvtatien van de goddelijcke predestinatie, d'eene by doct. Franciscvs Gomarvs, d'ander by doct. Iacobvs Arminivs, beyde professoren inde Theologie tot Leyden, tot ondersoeck der waerheyt, ende oeffeninge der Ieucht, inde hooghe schole aldaer openbaerlijck voorghestelt int Iaer 1604 / added author(s): Jacob Arminius
Leyden : Ian Paets Jacobszoon, 1609BSB 
Leyden : Ian Paets Jacobszoon, 1610GB 
Twee Dispvtatien Vande Goddeliicke Predestinatie (1609)
GB 
Twee dispvtatien vande goddeliicke predestinatie, vol. 1 (Ian Paedts Iacobszoon, #Drucker der Vniversiteyt#, 1610)
GB 
Twee dispvtatien vande goddeliicke predestinatie: d'eene by doct. Franciscvs Gomarvs, d'ander by doct. Iacobvs Arminivs, beyde professoren inde theologie tot Leyden. Tot ondersoeck der waerheyt, ende oeffeninghe der ieucht, inde hooghe schole aldaer openbaerlijck voorghestelt int jaer 1604 (Ian Paets Iacobszoon, 1609)
GB 
Uvaerschouwinghe, over de Vermaninghe aen R. Donteclock
Leyden : Orler, 1609BSB 
Verclaringhe, Over de vier hooftstucken, der leere, waer van hy met sijn weerde mede Professore D. Iacobo Arminio, ghenconfereert heeft, voor de E. E. moghende Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt ; overghelevert den achtsten Septembris
1609BSB 
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›

Search Digital Libraries
“Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomar”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Goumaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Goemaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomaer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franz Gomar”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Goumaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Goemaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Gomaer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Frans Gomer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting