Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,141 authors / 101,422 titles / 137,787 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Sisto da Siena (1520-1569)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Rippertus Sixtus (1583-1651)
TraditionReformedReference | STCN | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (24 titles, 24 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Bespreck ofte onderhandelinge ghehouden over eenighe huydendaechsche kerckelijcke verschillen, voor twee notarisen ende verscheyden ghetuyghen wedersijdts tusschen Dom. Sapma ende Ripp. Sixti ... waer ... byghecomen is: de noodtwendighe verantwoordinghe Ripperti tegens de laetste dictaten Dominici ... Dominicus Sapma, Rippertus Sixtus (Meyn, Jacob Lenaertsz : 1588-1624, 1617)
IA 
Bespreck ofte onderhandelinge ghehouden over eenighe huydendaechsche kerckelijcke verschillen, voor twee notarisen ende verscheyden ghetuyghen wedersijdts tusschen Dom. Sapma ende Ripp. Sixti ...: waer ... byghecomen is: de noodtwendighe verantwoordinghe Ripperti tegens de laetste dictaten ... (Jacob Lenaertsz. Meyn, 1617)
GB 
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen, waeromme de gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen ... volharden ... aen te nemen ende te ontfangen: door R. S. F. F, vol. 1 (voor Marten Gerbrantsz boeck-vercooper, 1627)
GB 
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de Gereformeerde Kercken ... gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen ... aen te nemen ende te ontfanghen... (Marten Gerbrantsz, 1627)
GB 
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de Gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen ... volharden ... aen te nemen ende te ontfangen. Tot overtuyginge der quaetwilligen ..., vol. 1 (voor Marten Gerbrantsz., 1627)
GB 
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige remonstrants-gesinde persoonen [...] aen te nemen ende te ontfanghen, 3rd ed. (1628)
GB 
Claer Vertoogh, van thien vaste ende bondige Redenen: waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden [...] tot de ghemeenschap van de Gereformeerde Kercke, door 't ... (Marten Gerbrantsz, 1627)
GB 
Claer vertoogh, van thien vaste ende bondige redenen: waeromme de gereformeerde kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden, met dat haer dwalendende, ende tegen Godts H. Woordt strijdende ... (1627)
GB 
Crachtige af-maninge van de liefde des werelts. VVt de woorden des H. apostels Ioannis, in sijn eerste brief, in 't tweede capittel, vers. 15. 16. 17. Voor-ghestelt in openbare predicatie, voor de gemeynte van Hoorn, op't aenvang deses iaers 1628, vol. 1 (gedruct voor Marten Gerbrantsz, 1629)
GB 
Gheestelijcke spoore tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt ...: voor-ghestelt uyt Godts heylich woordt, naer 't in-houdt van den LXXXVIsten vraghe en antwoordt onses christelijcken catechismi (Claude Fonteyne, 1646)
GB 
Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen: door den tijdtlijcken doodt in 't eeuwich leven ... : in vijff corte capittelen ... (Claude Fonteyne, 1649)
GB 
Goddelycke wech-wyser der uyt-vercoorener warer gheloovighen. Door den tijdtlijcken doodt in 't eeuwich leven (Claude Fonteyne, 1649)
GB 
Grondige ende vaste verclaringhe van het hoogh wichtich ende fundamenteel hooftstuck onser Christelycker religie; de rechtveerdich-maeckinghe eens armen sondaers voor Godt ... (Hoorn : voor Marten Gerbrantsz.#inde Kerck-straet, in't A,B,C.#, 1628)
GB 
Grondige ende vaste verklaringhe, van het hoogh-wichtigh ende fondamenteel hooft-stuck onser christelijcker religie, De rechtveerdichmakinge eens armen sondaers voor Godt, vol. 1 (Marten Gerbrantsz. boeck-verkooper#in de Kerk-straet, in't A.B.C.#, 1649)
GB 
Grondige ende vaste verklaringhe, van het hoogh-wichtigh ende fondamenteel hooft-stuck onser christelijcker religie: de rechtveerdichmakinge eens armen sondaers voor Godt : in openbare predicatie ... voorgedraghen ... den 6. Februarij ... 1628 : ende nu tot ghemeene stichtinge van alle ... (Marten Gerbrantsz, 1645)
GB 
Practycke over 't voornaemste leerstuck der Contra-Remonstrantsch-ghesinden, nopende haer ghevoelen van de Heymelijcke Verborghene Wille Gods, ... door Rippertum Sixtj, bedienaer des H. Euangelij in de ghereformeerde ghemeynte, die oock binnen Hoorn vergadert inde ramen, in sijn noodtwendige ... (1618)
GB 
Practycke over 't voornaemste leerstuck der Contra-Remonstrantsch-ghezinden, nopende haer ghevoelen vande heymelijcke verborghene wille Gods, over al het doen ende laten der menschen hier op aerden ... (1618)
GB 
Ripperti Sixti Gheestelijcke spoore, tot ware godtzalicheydt, ende christelijcke danckbaerheyt des levens ... (Claude Fonteyne, 1646)
GB 
Ripperti Sixti Schrift-matige voor-stellingen van 't hoogh-wichtigh poinct onser religie, de praedestinatie Godts ... (Gijsbert Sijbes, en Ian Ianssen de Fries, 1642)
GB 
Schriftmatige belijdenisse der oprechter gereformeerder christelycker religie, gelyck die, in openbare predicatie, de gemeente van Hoorn, voor de bedieninge des H. Avontmaels wordt voorghedragen: Tot gemeene stichtinge der kercken Christi, getrouwelijck uijt Gods H. woordt, by een gestelt ende ... (bij Marten Gerbrantsz., 1632)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Sixtus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sixti”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Rippertus Sixtus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Rippertus Sixti”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting