Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,952 authors / 97,694 titles / 133,248 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Sisto da Siena (1520-1569)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Rippertus Sixtus (1583-1651)
TraditionReformedReference | STCN | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (5 titles, 5 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-5
Bespreck ofte onderhandelinge ghehouden over eenighe huydendaechsche kerckelijcke verschillen, voor twee notarisen ende verscheyden ghetuyghen wedersijdts tusschen Dom. Sapma ende Ripp. Sixti ... waer ... byghecomen is: de noodtwendighe verantwoordinghe Ripperti tegens de laetste dictaten Dominici ... Dominicus Sapma, Rippertus Sixtus (Meyn, Jacob Lenaertsz : 1588-1624, 1617)
IA 
Claer Vertoogh, van thien vaste ende bondige Redenen: waeromme de Gereformeerde Kercken in goeder conscientie, gheensins vermoghen, eenige Remonstrants-gesinde persoonen, soo lange sy in hare dwalingen hartneckelijck volharden [...] tot de ghemeenschap van de Gereformeerde Kercke, door 't ... (Marten Gerbrantsz, 1627)
GB 
Grondige ende vaste verclaringhe van het hoogh wichtich ende fundamenteel hooftstuck onser Christelycker religie; de rechtveerdich-maeckinghe eens armen sondaers voor Godt ... (Hoorn : voor Marten Gerbrantsz.#inde Kerck-straet, in't A,B,C.#, 1628)
GB 
Practycke over 't voornaemste leerstuck der Contra-Remonstrantsch-ghesinden, nopende haer ghevoelen van de Heymelijcke Verborghene Wille Gods, ... door Rippertum Sixtj, bedienaer des H. Euangelij in de ghereformeerde ghemeynte, die oock binnen Hoorn vergadert inde ramen, in sijn noodtwendige ... (1618)
GB 
Thien grondige ende bondige redenen, waerom de gereform. kercken niet en vermogen, eenige remonstrantsche persoonen, soo lange sy in hare dwalingen volharden, ... tot de gemeenschap vande kercke Jesu Christi, door 't gebruyck van des heeren h. avontmael, aen te nemen ende te ontfangen (Hoorn : Marten Gerbrantsz, 1650)
GB 

Search Digital Libraries
“Sixtus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sixti”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Rippertus Sixtus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Rippertus Sixti”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting