Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Galenus Abrahamsz (1622-1702)
TraditionAnabaptistReference | DBNL | GAMEOAcademic Titlen/a
Primary Sources (14 titles, 16 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-16
Antwoort Op de Vrede-Presentatie, Gedaen Door de Watererlantscheaen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche Doops-gesinde Gemeentens
Arentsz., 1664GB 
Amsterdam : Arentsz., 1664BSB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes ... Als oock de handelinge der voorsz. Vlaemsche etc. gemeentes, gehouden tot Haerlem Anno 1649 (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Apologie pour les protestans qui croyent qu'on ne doit baptizer que ceux qui sont venus à un age de raison (Gerard Kuyper, 1684)
GB 
Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert (van Someren, 1664)
GB 
Nader verklaringe van de XIX artikelen, voor desen door G. Abrahamsz ende D. Spruyt aen hare mede-dienaren over-ghegeven. Dienende tot wederlegginge van 't geschrift, genaemt: Antwoorde by forme van aenmerckingen, vragen, ende redenen, &c (Ter druckerye van Thomas Fonteyn, Voor Ian Rieuwertsz, 1659)
GB 
Nieuw Jaars-geschenck, of Twalef Bedenckelijcke Vragen, voor alle Genaamde Christenen, insonderheyt die haar Doops-gesinde roemen of noemen [...] aan Dr. Galenus Abrahamsz. als haar Principaalste voorstander in Amsterdam [...]. (Laurens Hendryckz Eppenhof, 1682)
GB 
Ondersoeck, of provisioneel antwoordt, van de dienaren der Vereen. Vlaemsche, Hoogh-Duytsche, Vriesche doopsgesinde gemeente over de (soo genoemde) vredenpresentatie (voor Joannes van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde Vlaemsche, Hoogh-duytsche, en Vriessche Doops-gesinde Gemeente, Over De (soo genoemde) Vreden-presentatie, Door Doctr. Galenus Abrahamsz. En Medestemmers, Aen de selve op den 26. Julii gedaen (Amsterdam : van Someren, 1664)
BSB 
Reductie van de soo genaemde deductie, ofte Zedige overweginge van den toestant der jegenwoordige onlusten en geschillen in de Vlaamsche doops-gesinde gemeynte binnen Amstelredam gemaeckt (voor Johannes van Someren, 1663)
GB 
Resolutie Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert
van Someren, 1664GB 
Amsterdam : van Someren, 1664BSB 
Schriftelijck Voorstel, 't Welck Dr. Galenus Abrahamsz. Door order van het meerderdeel der Dienaren, op den I Junii deses Jaers 1664, de Broederen der Vlaemsche Doopsgesinde Gemeente getracht heeft voor te lesen (Amsterdam : Arentsz., 1664)
BSB 
Verdédiging der Christenen die Doopsgezinde genaamd worden: beneffens korte grondstellingen van hun gelove en leere (de Wed. P. Arentz, en C. vander Sys, 1699)
GB 
Vrede presentatie en nader antwoort, van de dienaren der Vereenighde, Vlaemsche Hoog-Duytsche en Vriesse doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam, op de so genoemde vrede presentatie (Pieter la Burgh, 1664)
GB 

Search Digital Libraries
“Abrahamsz”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Abrahamsz de Haan”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Abramsz”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galenus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Haen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galenus Abrahamsz”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galenus Abrahamsz de Haan”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galeanus Abramsz”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galenus Abramsz”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Abrahamsz Galenus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Galenus Abrahamsz de Haen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting