Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Dordrecht
Primary Sources (48 titles, 64 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›
Aalstius, Johannes (c.1660-1712)
Zedige Aanmerkingen waar in de gronden en de daar op gebouwde redeneringen van ... Dr.Balth. Bekker, nopende den aard en werkingen der Geesten aan Gods woort en de Reden getoetst worden. Door J. Aalstius en P.Steenwinkel, Dinaren des Euangeliums tot Hoornaar en Schelluynen (Dordrecht : Dirk Goris, 1693)
GB 
Bachmann, Johann Gottfried (1671-1702)
Natuurkundige godgeleerdheyd (Dordrecht : Dirk en Casp. Joann. Goris, 1715)
GB 
Barentz, Jan (bap.1612-)
Neghen predicatien, ofte wtlegghingen, ghedaen wt den Sentbrief Pauli tot den Ephesen, aen het eerste Capittel, Veers 4. 5. 6. 7. ende 8. Waerinne dat duydelijcken ende op het aldereenvoudichste ghehandelt wort, vande predestinatie, ofte eeuwighe verkiesinghe Gods. ... (Dordrecht : Nicolaes Vincenten, 1612)
GB 
Bastingius, Jeremias (1551-1595)
In Catechesin Religionis Christianae, Qvae In Ecclesiis et Scholis tum Palatinatvs tum Belgii traditur, Exegemata siue Commentarii: Auctore Hieremia Bastingio Dei Verbi administro. Cum Indice triplici (Dordrecht : Iohannes Caninius, 1588)
GB 
Blyenbergh, Willem van (1632-1696)
Wederlegging van de ethica of zede-kunst van Benedictus de Spinosa (Dordrecht : Wed. J. en D. Goris, 1682)
GB 
Bos, Lambert van den (1620-1698)
Wilhelm Of Gequetste Vryheyt : Treur-Spel (Dordrecht : Neering, 1663)
BSB 
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)  en nl
Logikē latreia: dat is redelyke godtsdienst, 19th ed. (Dordrecht)
Vol. 1 (1780)
GB 
Vol. 3 (1780) GB 
Brandt, Caspar (1653-1696)
Historie van het leven des heeren Huig de Groot : beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap wegens de koninginne en kroone van Zweden aan't hof van Vrankryk (Dordrecht : Van Braam, 1727)
BSB 
Bullinger, Heinrich (1504-1575)  en de
Huysboeck: vijf decades. Dat is: vyftich sermoonen ...
dordrecht : gedruckt by Jan Canin, #woonende inde Wijnstrate#, 1582GB 
Dordrecht : gedruckt by Jan Canin, #woonende inde Wijnstrate#, 1582GB 
Vanden oorspronc der dwalinghe: twee boecken Henrichi Bullingeri hier by zijn gevoecht twee andere boecken des selven autheurs, Vande concilien ... (Dordrecht : Abraham ende Isaack Canin, 1602)
GB 
Bynaeus, Antonius (1654-1698)
De calceis Hebraeorum libri duo. Cum Tabulis aeneis elegantissimis & Indicibus uberrimis. Accedit Somnium de laudibus critices (Dordrecht : Caspari & Theodori Goris, 1682)
GB 
Cloppenburg, Johannes (1592-1652)  en
Kort begrijp van de opkomste ende leere der Socinianen
Dordrecht : Vincent Caimax, 1652GB 
Kort Begryp, van de Opkomste ende Leere der Socianen : in 11 Capittelen (Dordrecht, 1652)
BSB 
Denison, John (c.1569-1629)
Eene drie-voudige resolutie, seer nootwendich ter salicheydt. Beschrijvende der aerden ydelheyt der hellen schricklijcheyt des hemels gelucksalicheyt (Dordrecht : Damis van Rijbeeck, ca. 1623)
PB 
Dyke, Daniel (-1614)  en
Worstelende Christus. Godtsalige bedenckingen, nootwendige betrachtingen, over de drie-voudige aenvechtingen, aenvallen ende versoeckingen des duyvels, ontrent onsen Heylant Christus. Ten meesten-deele getrocken uyt Engelsche godts-geleerde autheuren, voornamelijck uyt de beschrijvinge D. Daniel Dijcke. Met eenige uytbreydinge, ende een aendachtige meditatie. t' Samen gestelt door Joh. Vermuyden (Dordrecht : Abraham Andriesz, 1658)
PB 
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting